Milieu en Infra

Schadelijke stoffen mogen nooit in de bodem terecht komen.

Vloeistofdichte vloeren kitten vereist dan ook de nodige aandacht en juiste kennis van de toe te passen materialen en bestaande ondergronden.

 

Wij beschikken over de vakkennis en de juiste technieken voor vloeistofdichte en vloeistofkerende vloeren.